Cute Press Awards 6.9 MB Worth of Scholarships to Top Nursing Students from All 77 Provinces (Thai)
บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์คิวท์เพรส ร่วมกับมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่)ศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ1 ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก ตลอดหลักสูตรการศึกษานับตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 จำนวน 77 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 6.9 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของตนซึ่งไม่จำกัดรูปแบบขององค์กรว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คิวท์เพรสได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการในโรงพยาบาลหรือชุมชนตามขอบเขตของงาน รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในที่ต่างๆ จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้มีบุคลากรพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนปีแรก และจะมีการมอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงแค่ทำหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลให้ดีที่สุดเพื่อจะกลับมาช่วยเหลือผู้คนในถิ่นกำเนิดของตัวเอง ทั้งนี้คิวท์เพรสยังได้ร่วมกับ Boxx Music โดยแม็กซ์ เจนมานะ ศิลปินชื่อดัง ที่ได้แต่งเพลง “คนพิเศษ” สำหรับมอบเป็นของขวัญแก่นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ที่ต้องอดทน เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผู้อื่น ติดตามชมมิวสิควีดีโอเพลง คนพิเศษ ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=39PsbeVJfIw
คิวท์เพรสมอบทุนการศึกษากว่า 6.9 ล้านบาทให้นักศึกษาพยาบาล
คิวท์เพรสมอบทุนการศึกษากว่า 6.9 ล้านบาทให้นักศึกษาพยาบาล
คิวท์เพรสมอบทุนการศึกษากว่า 6.9 ล้านบาทให้นักศึกษาพยาบาล
บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์คิวท์เพรส ร่วมกับมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่)ศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ1 ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก ตลอดหลักสูตรการศึกษานับตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 จำนวน 77 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 6.9 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของตนซึ่งไม่จำกัดรูปแบบขององค์กรว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คิวท์เพรสได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการในโรงพยาบาลหรือชุมชนตามขอบเขตของงาน รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในที่ต่างๆ จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้มีบุคลากรพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนปีแรก และจะมีการมอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงแค่ทำหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลให้ดีที่สุดเพื่อจะกลับมาช่วยเหลือผู้คนในถิ่นกำเนิดของตัวเอง ทั้งนี้คิวท์เพรสยังได้ร่วมกับ Boxx Music โดยแม็กซ์ เจนมานะ ศิลปินชื่อดัง ที่ได้แต่งเพลง “คนพิเศษ” สำหรับมอบเป็นของขวัญแก่นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ที่ต้องอดทน เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผู้อื่น ติดตามชมมิวสิควีดีโอเพลง คนพิเศษ ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=39PsbeVJfIw
บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์คิวท์เพรส ร่วมกับมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่)ศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ1 ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก ตลอดหลักสูตรการศึกษานับตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 จำนวน 77 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 6.9 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของตนซึ่งไม่จำกัดรูปแบบขององค์กรว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คิวท์เพรสได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและผู้รับบริการในโรงพยาบาลหรือชุมชนตามขอบเขตของงาน รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในที่ต่างๆ จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้มีบุคลากรพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนปีแรก และจะมีการมอบทุนการศึกษา “พยาบาลคืนถิ่นกำเนิด” อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงแค่ทำหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลให้ดีที่สุดเพื่อจะกลับมาช่วยเหลือผู้คนในถิ่นกำเนิดของตัวเอง ทั้งนี้คิวท์เพรสยังได้ร่วมกับ Boxx Music โดยแม็กซ์ เจนมานะ ศิลปินชื่อดัง ที่ได้แต่งเพลง “คนพิเศษ” สำหรับมอบเป็นของขวัญแก่นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ที่ต้องอดทน เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผู้อื่น ติดตามชมมิวสิควีดีโอเพลง คนพิเศษ ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=39PsbeVJfIw

Others News

Others News

Cookies and use of our website

We may use your information – collected through cookies and similar technologies – to improve your experience on our site, analyze how you use it and assist in our marketing efforts. You can always update your preferences via the Cookie Settings page. We will handle your personal information in line with our Privacy Policy and Term of Use.